Om oss

Föreningen Allas Barnbarn Göteborg är en ideell organisation (religiöst och partipolitiskt obunden). Vi startade vår verksamhet 2014 och är ansluten till Riksföreningen Allas Barnbarn.
Vi har idag ca 50 medlemmar och önskar och välkomnar fler.

I styrelsen ingår:
Annika Ackert, ordförande
Heli Henriksson Vasara, vice ordförande
Ann-Katrin Eeg Olofsson, sekreterare
Bibbi Kuhlin, kassör
Ingela Thylén, ledamot
Anita Grönkvist Beyer, ledamot