Bli sagoberättare

Innan du läser för barnen deltar du i en introduktionscirkel.
Vi träffas vid fyra tillfällen och du får bl a information om förskolans vardag och villkor. Vi träffar också en barnbibliotekarie som talar barns språkutveckling och barnlitteratur.
Studiecirkeln, i Studieförbundet Vuxenskolans regi, är kostnadsfri.
Som medlem i Allas Barnbarn Göteborg, får du hjälp att hitta en förskola, där du kan läsa en gång per vecka.
Normalt håller vi två cirklar per år, en på våren och en på hösten. Nästa cirkel startar till hösten.Välkommen med din anmälan.